Categories
Aktuality Názory

Obnovitelná energetika je priorita

Pozice obnovitelné energie v České republice 

Postoj české veřejnosti k obnovitelným zdrojům je určen desítky let trvající projadernou a protiobnovitelnou   kampaní. Výrazně negativní dopad mělo zákonné nastavení výkupních cen pro malou fotovoltaiku, které byly  sedm let vyšší než v SRN, v roce 2010 o více než 60 %. Více než polovina české veřejnosti je příznivě nakloněna jádru a ani většina odborníků si zatím neumí představit bezjadernou budoucnost. 

Obnovitelné zdroje jako politikum

Obnovitelné energie jsou úzce spojeny s politikou a demokracií. Obsáhlá studie  pracuje s klíčovým pojmem energetické demokracie. Minulá i recentní historická zkušenost dokládá významné propojení centralizované moci a centrálních energetických zdrojů, které se tak stávají předmětem politického napětí a mocenského vydírání. Násilná expanze za energetickými zdroji, je až do dnešních dnů příčinou politického a mocenského boje a vojenských aktivit.

Distribuované primární energetické zdroje, předně vítr a slunce jsou naproti tomu rozprostřeny po celém povrchu země a neexistuje u nich žádná významná vazba na jedno místo.  Proto nelze předpokládat, že by se staly předmětem vměšování, politického nátlaku či násilné expanze. Jejich rozšíření předpokládá jinou vlastnickou strukturu, a proto je meritem nesouhlasu protagonistů fosilně jaderného komplexu a jejich politických přátel.

Energetická soběstačnost

Energetická soběstačnost ČR neexistuje. Dováží ropu, plyn a jaderné palivo pro výrobu elektřiny. Obnovitelná energetika by soběstačnost zvýšila. Postulovat požadavek úplné soběstačnosti opomíjí historickou realitu i to, že jsme součástí EU. Stejně jako je možné investovat do nejrůznějších zahraničních firem i procesů, by bylo možné na základě ekonomické analýzy investovat do dobrých míst pro stavbu mořských větrných parků, či solárně termických elektráren v jižních zemích EU, či do efektivních akumulačních technologií v ČR.

Obnovitelné potenciály

Pro Českou republiku zpracovaly teoretické potenciály dvě významné světové univerzity, které se dlouhodobě zabývají energetickými koncepcemi:

 1. Green New Deal, Stanford Zde
 2. Univerzita Lappeenranta Zde

Green New Deal Stanford  (pro ČR)Lappeenranta (ČR a SR) (93%)
koncová energetická spotřeba ČR17, 522 GW139 TWh (2050)
vítr43,7 %29 %
FVE56,3 %43 %
voda  2,8 %  3 %
odpadní biomasa
18 %

 1. Pro SRN studie Frauenhoferova institutu: 100 % obnovitelné energie pro elektřinu a teplo Zde

Studie Frauenhoferova institutu z roku 2020 obsahuje odhady o fotovoltaickém potenciálu v SRN (str. 37)

Potenciály FV v NěmeckuGW
volně  226
agrovoltaika1700
střechy a fasády  500
zatopená ¼ hnědouhelných dolů    55
městský prostor bez budov a silnic  134
CELKEM2615

Uvedený instalovaný výkon fotovoltaiky by postačoval na zajištění asi čtyř a půl násobku celkové elektrické výroby SRN v roce 2019. 

Příklady plánů 100% zásobování obnovitelnou energií

Více než 250 starostů měst v USA usiluje o 100% OZE do roku 2035Zde 
Evropská velkoměsta: Frederikshavn, Barcelona, Malmö, Frankfurt, ŽenevaZde
Celkem 163 měst v USA a Kanadě, která se rozhodla mít 100 % obnovitelné energieZde
Následující země oznámily Evropské komisi, že chtějí dosáhnout 100% obnovitelné energie: Rakousko, Dánsko, Irsko, Litva, Lucembursko a ŠpanělskoZde

Nesprávné odhady mezinárodní organizace o vývoji obnovitelné energie 

Uznávaná Mezinárodní energetická agentura (IEA), která svůj postojem předurčovala národní energetiky, řadu let podceňovala vývoj sluneční a větrné energie.Zde
Zde
Po dvaceti letech, 30. dubna představila IEA zprávu „Globální energetická revize 2020“, která prezentuje změnu paradigmatu. Zde

Nesprávné předpovědi profesní organizace  instalované kapacity fotovoltaiky, potenciálu a ceny

Je charakteristické, že i odhady profesionálních organizací bývají zatíženy hrubou chybou, a to ať se týká objemu instalací, či ceny.  Odhad  globální instalované kapacity  (str. 49) FV z roku 2015 byl 61,3 GW, zatímco realita byla 403,3 GW. Obdobně nepřesný odhad ceny je uveden 0,6 USD/Wp, zatímco v reálu se cena nejběžnějších panelů se v posledním roce pohybuje okolo 0,25 euro/Wp.

Vídeňský solární potenciál byl distantním měřením stanoven na 5400 GWh/rok, odhadem z instalovaného výkonu 6,8 GW elektřiny z vídeňských střech. Kdybychom nahradili podhodnocené odhady CZEPHO vídeňským solárním katastrem, dostali bychom jen na střechách České republiky minimálně 30 GW a nikoliv uváděných 11 GW.

Místa, která již 100% obnovitelné energie/elektřiny dosáhla

Na tomto webu jsou některé lokality (země, spolkové země, okresy, města a obce) na světě, které nejméně v elektřině dosáhly 100% obnovitelnosti, či o takovou pozici usilují.  Pro ČR jsou důležitá místa s podobnými, resp. horšími klimatickými podmínkami jsou: město Hassfurt – 100% obnovitelná elektřina (130 km západně od Chebu), resp. Vårgårda 100% energeticky nezávislé osídlení (1000 km na sever od Prahy).

Cesty k 100% obnovitelné energetice

 • zákonná podpora lokálních iniciativ 
 • zakládání energetických družstev ve spolupráci s občany a komunitami
 • zřizování LDS (lokálních distribučních sítí)
 • sektorové propojení (výroba tepla, plynů či pohonných hmot z přebytečné obnovitelné energie)
 • přijetí lokální (městské) sluneční vyhlášky, která stanoví povinnost instalace solární energetiky v novostavbách nebo při rekonstrukcích
 • zákonná podpora lokální akumulace

Profity 100% obnovitelného energetického systému

 • zlepšení životního prostředí a snížení externality fosilního energetického systému, které podle Mezinárodního měnového fondu měly v roce 2017 činit 6,5% světového HDP
 • představuje obrovskou technologickou příležitost zasahující do velikého množství oborů a oblastí (fyzika tenkých vrstev, materiálové inženýrství, hydrodynamika, termodynamika, geologie, zemědělství, lesnictví…) a nepovede k vědecké stagnaci 
 • přinese stabilní pracovní místa 
 • sníží dovozovou závislost zemí
 • sníží nebezpečí agresivních válek o fosilní zdroje