ZDROJE INFORMACÍ O KLIMATU

Dopady lidské činnosti na změny klimatu, spravedlivým přechodem a obnovitelnými zdroji se již zabývá spousta organizací, vyšlo o těchto tématech nespočet článků a studií. Tady máte odkazy na některé z těchto zdrojů.

FAKTA O KLIMATU

Data o klimatu a klimatické změně, která poskytují vědecké instituce (ČHMÚ, NASA, Eurostat a jiné) a zpracovaná do grafů a infografik pro další použití.

IPCC

Mezivládní panel pro změny klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change) je vědecký mezivládní orgán, který byl založen v roce 1988 k vyhodnocování rizik změny klimatu dvěma organizacemi OSN – Světovou meteorologickou organizací (WMO) a Programem OSN pro životní prostředí (UNEP), později byl potvrzen Valným shromážděním OSN rezolucí 43/53.

Asociace pro mezinárodní otázky

Článek: Rozumná energetická transformace v podmínkách České republiky z perspektivy roku 2030

Centrum pro dopravu a energetiku

Publikace: Efektivní a spravedlivá obnova uhelných regionů: Jak připravit Česko na život bez uhlí

Publikace přibližuje koncept sociálně spravedlivé transformace uhelných regionů na nízkouhlíkovou ekonomiku, představuje příklady úspěšných transformací ze zahraničí a navrhuje, jak by měl proces efektivně a spravedlivě proběhnout v České republice.

Institute for Advanced Sustainability Studies

Social Transformation and Policy Advice in Lusatia

Lessons learned from coal phase-out commissions in Canada and Germany: Policy recommendations for stakeholder commissions in decarbonisation processes

Global Energy Review 2020

Report: The impacts of the Covid-19 crisis on global energy demand and CO2 emissions