Categories
Aktuality

MuDr. Radim Šrám, DrSc. – Důsledky znečištění ovzduší na zdraví obyvatel

Epidemiolog a genetik MUDr. Radim Šrám, DrSc. z Ústavu experimentální medicíny AV ČR se dlouhodobě věnuje vlivu znečištěného ovzduší na lidské zdraví, mj. v okresech Teplice a Most.

V rozhovoru mluví o jemných prachových částicích, měření znečištění, o důsledcích ovzduší na těhotenství, střední délku života, na psychiku nebo nemocnost dětí.

Lidem z uhelných regionů, co se narodili v sedmdesátých letech, začíná být teď padesát. Lze u nich očekávat zvýšený výskyt kardiovaskulárních onemocnění. Mělo by se pro ně něco udělat, aspoň formou podpůrných programů a dalšího výzkumu: jaké podmínky ovlivňují zdravotní stav populace, jaká je současná zátěž z jednotlivých zdrojů.

Znečištěného ovzduší má vliv na fragmentaci DNA ve spermiích, jedná se tedy o dlouhodobou zátěž.