Categories
Aktuality Názory

Martin Madej – Výzva uhelné komisi

Uhelná komise nebyla schopná za rok své existence přijít s oficiálním scénářem odstoupení od uhlí. Poslední rok, který jsme z jejího nitra slyšeli, byl rok 2038 či později.

Uhlí se ale stane ekonomicky neviabilní už dávno předtím a další umělé udržování uhlí při životě by si vyžadovalo další a další dotování uhelného průmyslu.

Categories
Aktuality Výstupy SUK

Stanovisko k útlumu energetického využívání uhlí v ČR

Obsah

Categories
Aktuality Výstupy SUK

Stínová uhelná komise vydala své stanovisko, nutný konec uhlí vidí jako příležitost pro rozvoj

Stínová uhelná komise, protějšek vládního poradního orgánu, přichází s vlastním stanoviskem týkajícím se konce využívání uhlí v České republice. V něm zdůrazňuje opomíjené aspekty toho, jak by měl vypadat útlum uhelného průmyslu. Vydává jej týden před tím, než oficiální vládní Uhelná komise pravděpodobně přijde se svým doporučením termínu konce uhlí.

Categories
Aktuality

MuDr. Radim Šrám, DrSc. – Důsledky znečištění ovzduší na zdraví obyvatel

Epidemiolog a genetik MUDr. Radim Šrám, DrSc. z Ústavu experimentální medicíny AV ČR se dlouhodobě věnuje vlivu znečištěného ovzduší na lidské zdraví, mj. v okresech Teplice a Most.

V rozhovoru mluví o jemných prachových částicích, měření znečištění, o důsledcích ovzduší na těhotenství, střední délku života, na psychiku nebo nemocnost dětí.

Lidem z uhelných regionů, co se narodili v sedmdesátých letech, začíná být teď padesát. Lze u nich očekávat zvýšený výskyt kardiovaskulárních onemocnění. Mělo by se pro ně něco udělat, aspoň formou podpůrných programů a dalšího výzkumu: jaké podmínky ovlivňují zdravotní stav populace, jaká je současná zátěž z jednotlivých zdrojů.

Znečištěného ovzduší má vliv na fragmentaci DNA ve spermiích, jedná se tedy o dlouhodobou zátěž.

Categories
Aktuality Názory

Jitka Češková – Výzva uhelné komisi

Přinášíme další výzvu vládní uhelné komisi. Jitka Češková, aktivní občanka z Pardubicka úzce spolupracuje se spolkem Zastavme elektrárnu Chvaletice a zajímá se také o místní adaptační opatření. Ve Stínové uhelné komisi je členkou regionální skupiny.

Categories
Aktuality Názory

Alexandr Ač – Výzva uhelné komisi

Po Evě Richter připojil svou jasnou a stručnou výzvu vládní Uhelné komisi Alexandr Ač, klimatolog z Ústavu pro výzkum globální změny AVČR.

„Česká republika se zavázala k naplňování Pařížské dohody, podle které je cílem omezit oteplení o 2℃, ideálně o 1,5℃, ve srovnáním s obdobím před průmyslovou revolucí. Abychom dokázali tyto cíle naplnit, je potřeba dosáhnout uhlíkové neutrality nejpozději roku 2040.“

Categories
Aktuality Názory

Eva Richter – Výzva uhelné komisi

Členka sociálně vědní skupiny Stínové uhelné skupiny shrnuje dopady útlumu těžby uhlí na zaměstnanost a doporučení, jimiž by se měla vláda řídit při prevenci negativních sociálních dopadů na těžební regiony.

Categories
Aktuality Názory

Modely vývoje energetiky ČEPS hrubě podceňují potenciál obnovitelných zdrojů pro ČR

Hlavním a zásadním nedostatkem uvedeného scénáře je hrubé podcenění obnovitelných energetických potenciálů pro Českou republiku. Tváří v tvář hrozícím následkům globální klimatické katastrofy je negován vývoj obnovitelných zdrojů, které již dnes jsou levnější [1] a svými následky i technologicky méně nebezpečné ve srovnání s fosilními [2] a jadernými zdroji [3]. Plánovat za 17 let připojení nového jaderného zdroje v ČR k síti nebere v potaz majoritní rozvoj obnovitelné energetiky, jak z hlediska objemu výroby, tak i technologií vlastních zdrojů a akumulace, ani cenové posuny ve smyslu pokračování nastoupeného trendu snižování cen obnovitelné elektřiny a s ohledem na nutné zvyšování bezpečnosti na straně druhé, zvyšování ceny jaderných zdrojů [1][4].

Categories
Aktuality Názory

K „nefosilnímu Česku“ a ústupu od využívání uhlí

Obsah:

 1. Dekarbonizace nesmírně spěchá a nepodaří se, když emise budou levné či zdarma
 2. Jak rychle musí emise skleníkových plynů klesat
 3. Jak velké území už může být soběstačné
 4. Fosilní metan příliš škodí
 5. Hypotetické masivní „ukládání“
  1. Tepelná akumulace je ta hlavní
  2. Biomasy pro energetiku je a bude málo
  3. Vodík z obnovitelné elektřiny bude až někdy
  4. Stlačený vzduch v plenkách, vývoj závislý na zpoplatnění emisí
  5. Evropské studie o uskladňování
 6. Recentní vědecké publikace o úplné dekarbonizaci
 7. Limitace oteplením a klimatickou změnou
 8. Závěr
Categories
Aktuality Výstupy SUK

Dopady odklonu od uhlí na zaměstnanost

Obsah: