Categories
Aktuality Názory

Obnovitelná energetika je priorita

Pozice obnovitelné energie v České republice 

Postoj české veřejnosti k obnovitelným zdrojům je určen desítky let trvající projadernou a protiobnovitelnou   kampaní. Výrazně negativní dopad mělo zákonné nastavení výkupních cen pro malou fotovoltaiku, které byly  sedm let vyšší než v SRN, v roce 2010 o více než 60 %. Více než polovina české veřejnosti je příznivě nakloněna jádru a ani většina odborníků si zatím neumí představit bezjadernou budoucnost. 

Categories
Aktuality Výstupy SUK

Stanovisko stínové uhelné komise k odstoupení od uhlí

a) SUK podporuje co nejdřívější vyloučení uhlí a poté i zemního plynu z energetického mixu v ČR jako prioritní v souvislosti s klimaticko-energetickou politikou.

b) Nelze stanovit přesný rok, kdy je možné toto docílit, a ani to není úkolem SUK , nicméně pro naplnění cílů Pařížské dohody z roku 2015 je potřeba dosáhnout vyloučení uhlí z energetického mixu do roku 2031 [1].