Categories
Aktuality Výstupy SUK

Stanovisko stínové uhelné komise k odstoupení od uhlí

a) SUK podporuje co nejdřívější vyloučení uhlí a poté i zemního plynu z energetického mixu v ČR jako prioritní v souvislosti s klimaticko-energetickou politikou.

b) Nelze stanovit přesný rok, kdy je možné toto docílit, a ani to není úkolem SUK , nicméně pro naplnění cílů Pařížské dohody z roku 2015 je potřeba dosáhnout vyloučení uhlí z energetického mixu do roku 2031 [1].

c) Za hlavní nástroje dosažení „uhelné neutrality“ SUK považuje zvýšení ceny za těžbu uhlí v kombinaci s přímou regulací (zákaz spalování uhlí ke konkrétnímu roku), v souladu se scénáři a doporučeními zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu [2].

d) Současný cíl dosažení uhelné neutrality v sousedním Německu je plánovaný k roku 2038, nicméně aktuální vývoj naznačuje možnost  mnohem dřívějšího data (Obr. 1).

e) Rozhodující je odstavování uhelných elektráren, musí však také následovat ukončení získávání energie spalováním zemního plynu.

f) Současný plán kdysi uhelné velmoci, Velké Británie, je dosažení uhelné neutrality do roku 2025 [3]. Částečně díky snížení spotřeby v průběhu karantény, získávání elektřiny se obešlo bez uhlí v roce 2020 téměř 2 měsíce [4].

g) Belgie dosáhla uhelné neutrality v roce 2016, Rakousko v roce 2020 a Švédsko také v roce 2020, tj. dva roky dříve oproti původnímu plánu [5]. Finsko plánuje dosažení uhelné neutrality k 1.5. 2029 [6].

h) Česká republika patří k menšině evropských států, kde se termín konce uhlí ještě vyjednává, mnohé státy počítají s uhelnou neutralitou do roku 2030 [7].

i) Za nejpozdější termín úplného odstoupení od uhlí (tedy uzavření všech českých uhelných dolů i uhelných elektráren) považuje SUK rok 2035. SUK se obává, že pokud ČR tento cíl nesplní, pak ČR nebude schopna splnit cíl EU a IPCC “uhlíkové neutrality” do roku 2050, který SUK považuje za ještě náročnější, jelikož bude vyžadovat nejen další dramatické změny v elektro-energetice (odstoupení i od plynu, obrovské navýšení akumulačních systémů pro nestálé solární a větrné zdroje), ale i ve stavebnictví (dokončení zateplování všech budov, rekonstrukci většiny českých budov do pasivního standardu, preferenční vytápění biomasou, výrobu cementu bez emisí CO2), dopravě (elektro-mobilitu nebo bio-paliva pro všechny vozy), zemědělství (minimalizaci skotu), atd.

Obr. 1: Plánovaný vs. skutečný vývoj získávání energie pomocí spalování uhlí v Německu. Při zachování současného trendu je možné dosáhnout uhelné neutrality již před rokem 2025. 

  1. Climate Analytics. Coal Phase Out
  2. IPCC. Special Report Global Warming of 1.5 °C
  3. Carbon Brief. Tracking the coal phase out.
  4. The Guardian. Great Britain heads for record coal-free period during lockdown.
  5. Electrek. Sweden becomes the third European country to close its last coal power plant.
  6. Reuters. Finland approves ban on coal for energy use from 2029.
  7. Coal Exit Tracker.