Categories
Aktuality Názory

Alexandr Ač – Výzva uhelné komisi

Po Evě Richter připojil svou jasnou a stručnou výzvu vládní Uhelné komisi Alexandr Ač, klimatolog z Ústavu pro výzkum globální změny AVČR.

„Česká republika se zavázala k naplňování Pařížské dohody, podle které je cílem omezit oteplení o 2℃, ideálně o 1,5℃, ve srovnáním s obdobím před průmyslovou revolucí. Abychom dokázali tyto cíle naplnit, je potřeba dosáhnout uhlíkové neutrality nejpozději roku 2040.“

Categories
Aktuality Výstupy SUK

Stanovisko stínové uhelné komise k odstoupení od uhlí

a) SUK podporuje co nejdřívější vyloučení uhlí a poté i zemního plynu z energetického mixu v ČR jako prioritní v souvislosti s klimaticko-energetickou politikou.

b) Nelze stanovit přesný rok, kdy je možné toto docílit, a ani to není úkolem SUK , nicméně pro naplnění cílů Pařížské dohody z roku 2015 je potřeba dosáhnout vyloučení uhlí z energetického mixu do roku 2031 [1].