STÍNOVÁ UHELNÁ KOMISE

Česká vláda se v roce 2019 konečně odhodlala k ustavení tzv. „uhelné komise“, která má určit harmonogram konce uhelné energetiky v Česku.

Místo slíbené komise složené především z odborníků z různých oborů, vznikla ale komise tvořená hlavně politiky a zástupci různých silných zájmových skupin. Většina z nich není rychlému konci uhlí nakloněna. Někteří členové mají dokonce osobní finanční zájem na co nejdelším udržení uhelného průmyslu.

První měsíce (ne)fungování uhelné komise pak potvrdily obavy z její nedostatečnosti.

V reakci na to se zformovala stínová uhelná komise složená z nezávislých odbornic a odborníků a lidí zasažených dopady těžby uhlí a změny klimatu.

Naším cílem je vyrovnávat nevyváženost vládního orgánu a být jí oporou v tom, v čem selhává:

  • Budeme platformou pro opomíjená témata a pohledy.
  • Budeme vytvářet otevřený prostor pro diskuzi o transformaci nutné ke zvládnutí krize.
  • Budeme komentovat průběžné výstupy vládní komise i její finální doporučení.

Zapojte se i vy do diskuze o budoucnosti české energetiky, krajiny a společnosti!

Více v manifestu stínové uhelné komise.