STÍNOVÁ UHELNÁ KOMISE

Česká vláda se v roce 2019 konečně odhodlala k ustavení tzv. „uhelné komise“, která má určit harmonogram konce uhelné energetiky v Česku.

Místo slíbené komise složené především z odborníků z různých oborů, vznikla ale komise tvořená hlavně politiky a zástupci různých silných zájmových skupin. Většina z nich není rychlému konci uhlí nakloněna. Někteří členové mají dokonce osobní finanční zájem na co nejdelším udržení uhelného průmyslu.

První měsíce (ne)fungování uhelné komise pak potvrdily obavy z její nedostatečnosti.

V reakci na to se zformovala stínová uhelná komise složená z nezávislých odbornic a odborníků a lidí zasažených dopady těžby uhlí a změny klimatu.

Naším cílem je vyrovnávat nevyváženost vládního orgánu a být jí oporou v tom, v čem selhává:

 • Budeme platformou pro opomíjená témata a pohledy.
 • Budeme vytvářet otevřený prostor pro diskuzi o transformaci nutné ke zvládnutí krize.
 • Budeme komentovat průběžné výstupy vládní komise i její finální doporučení.

Zapojte se i vy do diskuze o budoucnosti české energetiky, krajiny a společnosti!

Více v manifestu stínové uhelné komise.

 • Eva Richter – Výzva uhelné komisi
  Členka sociálně vědní skupiny Stínové uhelné skupiny shrnuje dopady útlumu těžby uhlí na zaměstnanost a doporučení, jimiž by se měla vláda řídit při prevenci negativních sociálních dopadů na těžební regiony. https://youtu.be/sRpy2sCEBwc
 • Modely vývoje energetiky ČEPS hrubě podceňují potenciál obnovitelných zdrojů pro ČR
  Hlavním a zásadním nedostatkem uvedeného scénáře je hrubé podcenění obnovitelných energetických potenciálů pro Českou republiku. Tváří v tvář hrozícím následkům globální klimatické katastrofy je negován vývoj obnovitelných zdrojů, které již dnes jsou levnější [1] a svými následky i technologicky méně nebezpečné … Pokračovat ve čtení
 • K „nefosilnímu Česku“ a ústupu od využívání uhlí
  Obsah: Dekarbonizace nesmírně spěchá a nepodaří se, když emise budou levné či zdarma Jak rychle musí emise skleníkových plynů klesat Jak velké území už může být soběstačné Fosilní metan příliš škodí Hypotetické masivní „ukládání“ Tepelná akumulace je ta hlavní Biomasy … Pokračovat ve čtení
 • Dopady odklonu od uhlí na zaměstnanost
  Obsah: Jaký je současný stav zaměstnanosti v uhelném sektoru? Kolik míst může vzniknout díky rozvoji obnovitelných zdrojů? Jak předejít negativním dopadům odklonu od uhlí na zaměstnanost? Kde se poučit o úspěšné transformaci? Co má dělat uhelná komise v otázce zaměstnanosti? … Pokračovat ve čtení
 • Ibra Ibrahimovič – Proměny krajiny severních Čech
  ◾"Jedna z nejsilnějších fotografií je z bourání Libkovic v říjnu 1993. Pan Krejčí na kole si prohlíží vesnici, kterou noc předtím zbouraly bagry." 💲"Dodneška se sem peníze nevrátily. Kdyby v ceně uhlí byla hodnota města Most, tak by bylo řádově … Pokračovat ve čtení