Categories
Aktuality Názory

K „nefosilnímu Česku“ a ústupu od využívání uhlí

Obsah:

 1. Dekarbonizace nesmírně spěchá a nepodaří se, když emise budou levné či zdarma
 2. Jak rychle musí emise skleníkových plynů klesat
 3. Jak velké území už může být soběstačné
 4. Fosilní metan příliš škodí
 5. Hypotetické masivní „ukládání“
  1. Tepelná akumulace je ta hlavní
  2. Biomasy pro energetiku je a bude málo
  3. Vodík z obnovitelné elektřiny bude až někdy
  4. Stlačený vzduch v plenkách, vývoj závislý na zpoplatnění emisí
  5. Evropské studie o uskladňování
 6. Recentní vědecké publikace o úplné dekarbonizaci
 7. Limitace oteplením a klimatickou změnou
 8. Závěr
Categories
Aktuality Výstupy SUK

Dopady odklonu od uhlí na zaměstnanost

Obsah:

Categories
Aktuality Názory

Ibra Ibrahimovič – Proměny krajiny severních Čech

◾“Jedna z nejsilnějších fotografií je z bourání Libkovic v říjnu 1993. Pan Krejčí na kole si prohlíží vesnici, kterou noc předtím zbouraly bagry.

????“Dodneška se sem peníze nevrátily. Kdyby v ceně uhlí byla hodnota města Most, tak by bylo řádově dražší, a dneska bychom Most za ty peníze mohli znovu postavit.

Categories
Aktuality Názory

Co studie Deloitte opomíjí a v čem se mýlí?

Polemika se studií “Ekonomie změny klimatu. Včetně dopadů na Česko”.

Jedním z hlavních a nejcitovanějších závěrů studie společnosti Deloitte (2020) je, že „V případě české ekonomiky by ve všech uvažovaných scénářích měly převážit kladné ekonomické dopady” (str. 1). Podle výzkumníků z Univerzity Karlovy, Centra pro otázky životního prostředí (COŽP), ale závěry provedeného ekonomického modelování dopadů klimatické změny ve studii Deloitte trpí omezeními použitého přístupu, nejsou adekvátně podložené, a neměly by být proto používány k zobecnění, o které se studie pokouší.

EDIT: Na základě kritiky vědců byla studie stažena, viz Aktuálně.

Categories
Aktuality Názory

Dekarbonizace nesmírně spěchá

Globální oteplování způsobené sílícím skleníkovým jevem má již významné negativní důsledky. V budoucnu to bude mnohem horší. O kolik horší, to záleží jen na tom, jaké hodnoty oteplení dosáhne. A oteplení oproti dnešku závisí téměř výhradně na tom, kolik fosilních paliv ještě spotřebujeme. 

Categories
Aktuality Názory

Soběstačné regiony

V diskuzích o tom, jak se obejít bez uhelných elektráren, se často objevuje představa, že Česko má, ne-li musí, být v ohledu elektřiny soběstačné. Proč by ale mělo být? A je soběstačné nyní? 

Soběstačné není. Je závislé na propojení elektrických sítí do sousedních zemí. Existují chvíle, kdy elektřinu dováží, ač převažuje její vývoz. Obojí se děje jen s malými ztrátami při přenosu a není žádný důvod, proč by se přenos již vybudovanými propojeními neměl nadále využívat. 

Categories
Aktuality Názory

Jan Horáček: Příspěvek do diskuze o jaderné energetice

Základní fakta

 • JE i OZE jsou CO2-neutrální, tedy nezhoršují klimatické změny.
 • JE je nezávislá na počasí a denní či roční době a poskytuje konstantní vysoký výkon. Nevyžaduje budování masivních energetických úložišť a přenosových sítí. Tento fakt činí JE nezbytnou v energetického mixu v řádu desítek procent minimálně do poloviny století.
Categories
Aktuality Názory

Hana Krejčová: Jezeří – jedna ze sedmi nejohroženějších pamětihodností Evropy

,,Sesuvy se daly čekat, teď nikdy nevíte, kdy to přijde znova. Těžba uhlí je anachronismus.’’ říká Hana Krejčová, kastelánka zámku Jezeří, jedné ze sedmi nejohroženějších evropských pamětihodností. Jak se dívá na vládní uhelnou komisi? Rozhovor o těžbě uhlí, ohrožení zámku, změnách klimatu, generačních rozdílech i budoucnosti.

Categories
Aktuality Názory

Můj příběh – Alena Klírová

Pocházím z okresu Most. V Mostě jsem se narodila, a moje maminka dokonce bourání starého královského města Mostu a stěhování z Rudolic, které také byly z velké části zbourány. Zažila i vyplácení tzv. pohřebného.

Categories
Aktuality Výstupy SUK

Identifikace sociálních a ekonomických dopadů odklonu od uhlí

Doporučení stínové uhelné komise pro uhelnou komisi

Třetí pracovní skupina uhelné komise (UK), jejímž cílem je identifikace sociálních a ekonomických dopadů odklonu od uhlí, dosud žádný výstup nevypracovala. A to i z toho důvodu, že čeká na výstupy 1. a 2. skupiny. Přesto už dnes existují náznaky, že výstupy 3. pracovní skupiny opomenou některé klíčové aspekty energetické transformace.