Categories
Aktuality Názory

Co studie Deloitte opomíjí a v čem se mýlí?

Polemika se studií “Ekonomie změny klimatu. Včetně dopadů na Česko”.

Jedním z hlavních a nejcitovanějších závěrů studie společnosti Deloitte (2020) je, že „V případě české ekonomiky by ve všech uvažovaných scénářích měly převážit kladné ekonomické dopady” (str. 1). Podle výzkumníků z Univerzity Karlovy, Centra pro otázky životního prostředí (COŽP), ale závěry provedeného ekonomického modelování dopadů klimatické změny ve studii Deloitte trpí omezeními použitého přístupu, nejsou adekvátně podložené, a neměly by být proto používány k zobecnění, o které se studie pokouší.

EDIT: Na základě kritiky vědců byla studie stažena, viz Aktuálně.