Categories
Aktuality Názory

Jan Horáček: Příspěvek do diskuze o jaderné energetice

Základní fakta

  • JE i OZE jsou CO2-neutrální, tedy nezhoršují klimatické změny.
  • JE je nezávislá na počasí a denní či roční době a poskytuje konstantní vysoký výkon. Nevyžaduje budování masivních energetických úložišť a přenosových sítí. Tento fakt činí JE nezbytnou v energetického mixu v řádu desítek procent minimálně do poloviny století.
Categories
Aktuality Názory

Hana Krejčová: Jezeří – jedna ze sedmi nejohroženějších pamětihodností Evropy

,,Sesuvy se daly čekat, teď nikdy nevíte, kdy to přijde znova. Těžba uhlí je anachronismus.’’ říká Hana Krejčová, kastelánka zámku Jezeří, jedné ze sedmi nejohroženějších evropských pamětihodností. Jak se dívá na vládní uhelnou komisi? Rozhovor o těžbě uhlí, ohrožení zámku, změnách klimatu, generačních rozdílech i budoucnosti.

Categories
Aktuality Názory

Můj příběh – Alena Klírová

Pocházím z okresu Most. V Mostě jsem se narodila, a moje maminka dokonce bourání starého královského města Mostu a stěhování z Rudolic, které také byly z velké části zbourány. Zažila i vyplácení tzv. pohřebného.

Categories
Aktuality Názory

Obnovitelná energetika je priorita

Pozice obnovitelné energie v České republice 

Postoj české veřejnosti k obnovitelným zdrojům je určen desítky let trvající projadernou a protiobnovitelnou   kampaní. Výrazně negativní dopad mělo zákonné nastavení výkupních cen pro malou fotovoltaiku, které byly  sedm let vyšší než v SRN, v roce 2010 o více než 60 %. Více než polovina české veřejnosti je příznivě nakloněna jádru a ani většina odborníků si zatím neumí představit bezjadernou budoucnost.